ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 最美的十首古典爱情诗词 - ÐÒÔË·ÉͧÓÐûÓЩ¶´_ÐÒÔË·ÉͧÓÐûÓЩ¶´
 • ¡¾ÌÒÁÖ¿ÚË®¿â¡¿ÁúÂöÉϵÄˮԴµØ 2018-03-27
 • ¿´¹úÆì¡¢Á÷ÈÈÀᣬÕâ¾ÍÊÇÕæÕýÓÐÐÅÑöµÄÈË 2018-03-27
 • Öйú¼ÒÓõçÆ÷Ñо¿ÔºÈ¨Íþ·¢²¼£ºbrÇ°·æL7ϵÁÐƽ°åÑÌ»ú¾­×¨Òµ²âÆÀ£¬¿É1Ãë¸ã¶¨ÓÍÑÌ ËÄ´¨ÐÂÎÅÍø £­ ¾Ó¼ÒÉú»îƵµÀ 2018-03-27
 • 2018ÄêÏã¸Û»¨»ÜÕ¹ÀÀ±ÕÄ» ÎüÒýÆƼͼ72ÍòÈ˴νø³¡ 2018-03-27
 • ¹Ê¹¬ÎÄ´´Ñз¢½»Á÷ÖÐÐÄÂ仧ɽÎ÷ƽң 2018-03-27
 • µ±ÐÄ£¡¡°ÏÈתÕË£¬ºó·¢»õ¡±µÄÍø¹ºÕÐÊõ 2018-03-27
 • Æß¹«Ö÷ÒÕÊõÍÅÈÈÐĹ«Òæ»áÑÝ 2018-03-27
 • ¡¾Ð¡Ëµ¡¿Èý¹úÖ®³¬ÉñÈÚºÏÈý¹úÖ®³¬ÉñÈÚºÏ×îÐÂÕ½ÚÈ«¼¯ÏÂÔØ 2018-03-27
 • ÏÃÃÅ60±£ÕÏÐÔ×âÁÞ·¿ÉêÇ뻧±»È¡ÏûÂÖºò×ʸñ 2018-03-27
 • 2018¿î±¼³ÛGLAÉÏÊÐ ¶¥ÅäÔö¼ÓAMGÌ×¼þ 2018-03-27
 • ¡¶»·Ì«Æ½Ñó2¡·Æ±·¿ÆÆËÄÒÚ ÕÔÑÅÖ¥¶ù×ÓÊܹØ×¢ 2018-03-27
 • ¹ØÓÚÍøÃñ½¨ÒéÔÚïÃû´óµÀÐÂÊÀ¼ÍѧУ·¶ÎµÄ¸÷¸ö·¿ÚÉèÖüõËÙ´ø¡¢ºìÂ̵ƵĻظ´ 2018-03-27
 • ¸¹ÖÐÁ³Åè´óСµÄÖ×Áö¾¹À´×ÔÓÚÄïÌ¥ 2018-03-27
 • »Æ¾ÕÔõôËÀµÄ£¿½ÒÃØ£º±¡ÎõÓ¨»Æ¾Õ×ÔɱÕæÏà 2018-03-27
 • ʵ²âOPPO R11s VS vivo X20 £ºË­µÄµç³Ø¸üÄÍÓã¿ 2018-03-27
 • 最美的十首古典爱情诗词

  ÐÒÔË·ÉͧÓÐûÓЩ¶´ www.dfcfafa48.cn 下文是关于最美的十首古典爱情诗词相关内容,希望对你有一定的帮助ï¼?/p>

  第一ç¯?《最美的十首古典爱情诗词ã€?/b>

  最美的十首古典爱情诗词

  枉凝çœ?/p>

  一、《君生我未生,我生君已老ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?君恨我生迟,我恨君生早ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?恨不生同时,日日与君好ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?我离君天涯,君隔我海角ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?化蝶去寻花,夜夜栖芳草ã€?/p>

  二、《卜算子ã€?李之ä»?/p>

  我住长江头,君住长江尾ã€?日日思君不见君,共饮长江水ã€?/p>

  此水几时休,此恨何时已ã€?只愿君心似我心,定不负相思意ã€?/p>

  三、《诗经·邶风·击鼓ã€?/p>

  击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行ã€?/p>

  从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡ã€?/p>

  爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下ã€?/p>

  死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老ã€?/p>

  于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮ã€?/p>

  四、《上邪ã€?/p>

  上邪!我欲与君相知,长命无绝衰ã€?/p>

  山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

  五、《行行重行行ã€?/p>

  行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯ã€?/p>

  道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝ã€?/p>

  相去日已远,?¡£å¸¦æ—¥å·²ç¼“。浮云蔽白日,游子不顾返ã€?/p>

  思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭ã€?/p>

  六、《鹊桥仙ã€?秦观

  纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却、人间无数ã€?柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮!

  七、《雁邱词ã€?元好é—?/p>

  问世间情是何物,直教生死相许ã€?/p>

  天南地北双飞客,老翅几回寒暑ã€?/p>

  欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女ã€?/p>

  君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去ã€?/p>

  横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚ã€? 招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨ã€?/p>

  天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土ã€?/p>

  千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁邱处ã€?/p>

  第二ç¯?《最美的十首古典爱情诗词ã€?/b>

  一、《君生我未生,我生君已老ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?君恨我生迟,我恨君生早ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?恨不生同时,日日与君好ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?我离君天涯,君隔我海角ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?化蝶去寻花,夜夜栖芳草ã€?/p>

  二、《卜算子ã€?李之ä»?/p>

  我住长江头,君住长江尾ã€?日日思君不见君,共饮长江水ã€?/p>

  此水几时休,此恨何时已ã€?只愿君心似我心,定不负相思意ã€?/p>

  三、《诗经·邶风·击鼓ã€?/p>

  击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行ã€?/p>

  从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡ã€?/p>

  爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下ã€?/p>

  死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老ã€?/p>

  于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮ã€?/p>

  四、《上邪ã€?/p>

  上邪!我欲与君相知,长命无绝衰ã€?/p>

  山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

  五、《行行重行行ã€?/p>

  行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯ã€?/p>

  道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝ã€?/p>

  相去日已远,?¡£å¸¦æ—¥å·²ç¼“。浮云蔽白日,游子不顾返ã€?/p>

  思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭ã€?/p>

  六、《鹊桥仙ã€?秦观

  纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却、人间无数ã€?柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮!

  七、《雁邱词ã€?元好é—?/p>

  问世间情是何物,直教生死相许ã€?/p>

  天南地北双飞客,老翅几回寒暑ã€?/p>

  欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女ã€?/p>

  君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去ã€?/p>

  横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚ã€?/p>

  招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨ã€?/p>

  天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土ã€?/p>

  千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁邱处ã€?/p>

  八、《江城子ã€?苏轼【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  十年生死两茫茫,不思量,自难忘ã€?/p>

  千里孤坟,无处话凄凉ã€?纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜ã€?/p>

  夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行ã€?/p>

  料得年年肠断处,明月夜,短松冈ã€?/p>

  九、《离思ã€?元稹

  曾经沧海难为水,除却巫山不是云ã€?/p>

  取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君ã€?/p>

  十、《蝶恋花ã€?柳永

  伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭栏意ã€?拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴ã€?/p>

  第三ç¯?《最美的十首古典爱情诗词ã€?/b>

  最美的十首古典爱情诗词

  关键词:诗歌 古典 爱情 诗词 ä¸?杂粹ä¸?ä¸?来自:末äº?ä¸?收藏【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  枉凝çœ?/p>

  一、《君生我未生,我生君已老ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?君恨我生迟,我恨君生早ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?恨不生同时,日日与君好。【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?我离君天涯,君隔我海角ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?化蝶去寻花,夜夜栖芳草ã€?/p>

  二、《卜算子ã€?李之ä»?/p>

  我住长江头,君住长江尾ã€?日日思君不见君,共饮长江水ã€?/p>

  此水几时休,此恨何时已ã€?只愿君心似我心,定不负相思意ã€?/p>

  三、《诗经·邶风·击鼓ã€?/p>

  击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行ã€?/p>

  从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡ã€?/p>

  爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下ã€?/p>

  死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老ã€?/p>

  于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮ã€?/p>

  四、《上邪ã€?/p>

  上邪!我欲与君相知,长命无绝衰ã€?/p>

  山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

  五、《行行重行行ã€?/p>

  行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯ã€?/p>

  道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝ã€?/p>

  相去日已远,?¡£å¸¦æ—¥å·²ç¼“。浮云蔽白日,游子不顾返ã€?/p>

  思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭ã€?/p>

  六、《鹊桥仙ã€?秦观

  纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却、人间无数ã€?柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮!

  七、《雁邱词ã€?元好é—?/p>

  第四ç¯?《最美的十首古典爱情诗词ã€?/b>

  最美的十首古典爱情诗词

  枉凝çœ?/p>

  一、《君生我未生,我生君已老ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?君恨我生迟,我恨君生早ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?恨不生同时,日日与君好ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?我离君天涯,君隔我海角ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?/p>

  化蝶去寻花,夜夜栖芳草ã€?/p>

  二、《卜算子ã€?李之ä»?我住长江头,君住长江尾ã€?日日思君不见君,共饮长江水ã€?/p>

  此水几时休,此恨何时已ã€?只愿君心似我心,定不负相思意ã€?/p>

  三、《诗经·邶风·击鼓ã€?击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行ã€? 从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡ã€?/p>

  爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下ã€?/p>

  死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老ã€?/p>

  于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮ã€?/p>

  四、《上邪》【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  上邪!我欲与君相知,长命无绝衰ã€?/p>

  山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

  五、《行行重行行ã€?/p>

  行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯ã€?道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝ã€?相去日已远,?¡£å¸¦æ—¥å·²ç¼“。浮云蔽白日,游子不顾返ã€?/p>

  思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭ã€?/p>

  六、《鹊桥仙ã€?秦观

  纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却、人间无数ã€?柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮!

  七、《雁邱词ã€?元好é—?/p>

  问世间情是何物,直教生死相许ã€?/p>

  天南地北双飞客,老翅几回寒暑ã€?/p>

  欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女ã€?/p>

  君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去ã€?/p>

  横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚ã€? 招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨ã€? 天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土ã€?/p>

  千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁邱处ã€?/p>

  八、《江城子ã€?苏轼

  十年生死两茫茫,不思量,自难忘ã€?/p>

  千里孤坟,无处话凄凉ã€?纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜ã€?/p> 【最美的十首古典爱情诗词ã€?>
      
        
          <p>夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行ã€?/p>
        
      
<img src='http://www.dfcfafa48.cn/uploadfile/2016/0601/20160601021757354.jpg' alt=

  料得年年肠断处,明月夜,短松冈ã€?/p>

  九、《离思ã€?元稹

  曾经沧海难为水,除却巫山不是云ã€?/p>

  取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君ã€?/p>

  十、《蝶恋花ã€?柳永

  伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭栏意ã€?拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴ã€?/p>

  第五ç¯?《最美的十首古典爱情诗词ã€?/b>【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  最美的十首古典爱情诗词

  枉凝眉【最美的十首古典爱情诗词ã€?/p>

  一、《君生我未生,我生君已老ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?君恨我生迟,我恨君生早ã€?/p>

  君生我未生,我生君已老ã€?恨不生同时,日日与君好ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?我离君天涯,君隔我海角ã€?/p>

  我生君未生,君生我已老ã€?/p>

  化蝶去寻花,夜夜栖芳草ã€?/p>

  二、《卜算子ã€?李之ä»?我住长江头,君住长江尾ã€?日日思君不见君,共饮长江水ã€?/p>

  此水几时休,此恨何时已ã€?只愿君心似我心,定不负相思意ã€?/p>

  三、《诗经·邶风·击鼓ã€?击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行ã€? 从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡ã€?/p>

  爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下ã€?/p>

  死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老ã€?/p>

  于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮ã€?/p>

  四、《上邪ã€?/p>

  上邪!我欲与君相知,长命无绝衰ã€?/p>

  山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

  五、《行行重行行ã€?/p>

  行行重行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯ã€?道路阻且长,会面安可知。胡马依北风,越鸟巢南枝ã€?相去日已远,?¡£å¸¦æ—¥å·²ç¼“。浮云蔽白日,游子不顾返ã€?/p>

  思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭ã€?/p>

  六、《鹊桥仙ã€?秦观

  纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却、人间无数ã€?柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路!两情若是久长时,又岂在、朝朝暮暮!

  七、《雁邱词ã€?元好é—?/p>

  问世间情是何物,直教生死相许ã€?/p>

  天南地北双飞客,老翅几回寒暑ã€?/p>

  欢乐趣,离别苦,就中更有痴儿女ã€?/p>

  君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去ã€?/p>

  横汾路,寂寞当年箫鼓,荒烟依旧平楚ã€? 招魂楚些何嗟及,山鬼暗啼风雨ã€? 天也妒,未信与,莺儿燕子俱黄土ã€?/p>

  千秋万古,为留待骚人,狂歌痛饮,来访雁邱处ã€?/p>

  八、《江城子ã€?苏轼

  十年生死两茫茫,不思量,自难忘ã€?/p>

  千里孤坟,无处话凄凉ã€?纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜ã€?/p>

  夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行ã€?/p>

  料得年年肠断处,明月夜,短松冈ã€?/p>

  九、《离思ã€?元稹

  曾经沧海难为水,除却巫山不是云ã€?/p>

  取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君ã€?/p>

  十、《蝶恋花ã€?柳永

  伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭栏意ã€?拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴ã€?/p>

  第六ç¯?《张晓风散文10篇ã€?/b>

  张晓风散æ–?/p>

  大型家家é…?/p>

  我还想在瓦斯炉下面做一个假的老式灶,小时读刘大白的诗,写村妇的脸被灶火映红的动人景象,我拒绝不了老灶的诱惑,竞走遍台北找一只生铁铸的灶门…â€?/p>

  事情好像是从那个走廊开始的ã€?/p>

  那走廊还算宽,差不多六尺宽,十八尺长,在寸土寸金的台北似乎早就有资格摇身变为一间房子了ã€?/p>

  但是,我喜欢一条空的走廊ã€?/p>

  可是,要"ç©?,也是很奢侈的事,前廊终于沦落弯成堆栈了,堆的东西全是那些年演完戏舍不得丢的大件,譬如说,一张拇指粗的麻绳编的大渔网,曾在《武陵人》的开场戏里象征着挣扎郁结的生活的。二块用扭曲的木头做的坐墩,几张导演欣赏的白铁皮,是在《和氏壁》中卞和妻子生产时用来制造扭曲痉挛里效果的……那些东西在舞台上,在声光电化所组成的一夕沧桑中当然是动人的,但堆在一所公寓四楼的前廊上却猥琐肮脏,令人一进门就为之气短ã€?/p>

  事情的另外一个起因是由于家里发生了一件灾祸,那就是余光中先生所说的"书灾"。两个人都爱书,偏偏所学的又不同行,于是各人买各人的。原有的书柜放不下,弄得满坑满谷,举步维艰,可恨的是,下次上街,一时兴奋,又忘情的肩驮手抱的成堆的买了回来ã€?/p>

  当然,说来书也有一重好处,那时新婚,租了个旧式的榻榻米房子,前院一棵短榕树,屋后一片猛开的珊瑚藤,在树与藤之间的十坪空间我们也不觉其小,如果不是被左牵右绊弄得人跌跌撞撞的书堆逼急了,我们不会狗急跳墙想到去买房子。不料这一买了房子,数年之间才发现自己也糊里糊涂的有了"百万身价"了,邱永汉说"贫者因书而富",在我家倒是真有这么回事,只是说得正确点,应该是"贫者因想买房子当书柜而富"ã€?/p>

  若干年后,我们陆续添了些书架ã€?/p>

  又若干年后,我把属于我的书,一举搬到学校的研究室里,逢人就说,我已经安排äº?书的小公é¦?。书本经过这番大移民倒也相安了一段时候。但又过了若干年,仍ç„?书口膨胀",我想来想去,打算把一面九尺高,二十尺长的墙完全做成书墙ã€?/p>

  那时刚放暑假,我打算要好好玩上一票,生平没有学过室内装演,但隐隐约约只觉得自己会喜欢上这件事。原来的计划只是整理前廊,并做个顶天立地的书橱,但没想到计划愈扯愈大ã€?一室之不治,何以天下为"?终于决定全屋子大翻修ã€?/p>

  天热得要命,我深夜静坐,像入定的老僧,把整个房子思前想后参悟一番,一时之间,屋子的前世此世和来世都来到眼前,于是我无师自通的想好了步骤,第一,我要亲自到全台北市去找材料,这些年来我已经愈来愈佩æœ?纯构æƒ?了,如果市面上没有某种材料,设计图的构想就不成立ã€?/p>

  我先去找磁砖,有了地的颜色比较好决定房间的色调,磁砖真是漂亮的东è¥?-虽然也有让人恶心想吐的那种。我选了砖红色的窑变小方砖铺前廊,窑变砖看来像烤得特别焦跪香滋的小饼,每一条纹路都仿佛火的图案,厨房铺土黄,浴室则铺深蓝的罗马磁砖,为了省钱算准了数目只买二十七块ã€?/p>

  二个礼拜把全台北的磁砖看了个饱,又交了些不生不熟的卖磁砖的朋友,我觉得无限得意ã€?/p>

  厨房流理台的估价单出来了,光是不锈钢厨具竟要七八万,我吓呆了,我才不买那玩意,我自有办法解决ã€?/p>

  到建国南路的旧料行去,那里原是我平日常去的地方,不买什么,只是为了转来转去的去看看那些旧木料、桧木、杉木、香杉……静静地躺在阳光下、蔓草间。那天下午我驾轻就熟的去买了一条八尺长的旧杉木,只花三十块钱,原想坐计程车回家,不料木料太长,放不进,我就扛着它在夕阳时分走到信义路去搭公车,姿势颇像一个扛枪的小兵。回到家把木头刷上透明漆,纹理斑节像雕塑似的全显出来了,真是好看。我请工人把木头钉在墙上,木头上又钉些粗铁钉,(那种钉有手指粗,还带一个九十度的钩,我在重庆北路买到的,据说原来是钉铁轨用的)水壶、水罐、平底锅就挂在上面,颇有点美国殖民地时期的风味ã€?/p>

  其实,白亮的水壶,以及高雄船上卖出来的大肚水罐都是极漂亮的东西,花七八万块买不锈钢厨具来把它们藏起来太可惜了。我甚至觉得一只平底锅跟一个花钵是一样亮眼的东西,大可不必藏拙ã€?/p>

  我决定在瓦斯炉下面做一个假的老式炬,我拒绝不了老灶的诱惑。小时候读过刘大白的诗,写村妇的脸被灶火映红的动人景象,不知道是不是那首诗作怪,我竟然真的傻里傻气的满台北去找生铁铸的灶门。有人说某个铁工厂有,有人说莺歌有,有人说后车站有,有人说万华有……我不管消息来源可靠不可靠,竟认真的一家一家的去问。我走到双连,那是我小时候住过的地方,走着走着,二三十年的台北在脚下像浪一样的涌动起来。我曾经多爱吃那小小圆圆中间有个小洞的芝麻饼,(咦!现在也不妨再买个来吃呀)我曾在挤得要死的人群里惊看野台戏中的蚌壳精如何在翻搅的海浪中载浮载沉。铁路旁原来是片大泥潭,那些大片的绿叶子已经记不得是芋头叶还是荷叶了,只记得有一次去采叶子几乎要陷下去,愈急愈拔不出脚来。…â€?/p>

  三十年,把一个小女孩走成一个妇人,双连,仍是熙熙攘攘的双连。而此刻走着走着,竟魔术似的,又把一个妇人走回为一个小女孩ã€?/p>

  天真热,我一路走着,有点忘记自己是出来买灶门的了,猛然一惊,赶紧再走,灶门一定要买到,不然就做不成灶了ã€?/p>

  "灶门是什么?"一个年轻的伙计听了我的话高声的问他的老头家ã€?/p>

  我继续往前走,那家伙大概是太年轻了ã€?/p>

  "你跟我到后面仓库去看看ã€?终于有一位老头答应我去翻库存旧货ã€?/p>

  "唉哟ï¼?他唠唠叨叨地问着ï¼?台北市哪有人用灶门,你是怎么会想到用灶门的?"天,真给他翻到了!价钱他已经不记得了,又在灰尘中去翻一本陈年帐簿ã€?/p>

  我兴冲冲的把灶门交给泥水工人去安装,他们一直不相信这东西还没有绝迹ã€?/p>

  灶门里头当然没有烧得哔剥的木柴,但是我也物尽其用的放了些瓶瓶罐罐在肚子里ã€?/p>

  不知道在台北市万千公寓里,有没有哪个厨房里有一ä¸?假灶"的,我觉得在厨房里自苦了这么多年,用一个棕红色磁砖砌的假灶来慰劳自己一下,是一件言之成理的事。自从有了这个灶,丈夫总把厨房当作观赏胜地引朋友来看,有些人竟以为我真的有一个灶,我也不去说破它ã€?/p>

  给孩子们接生的大夫退休了,他有始有终的举行了结束仪式。过不久,那栋原来的医院的日式房子就拆了。有一天,我心血来潮,想去看看那房子的旧址。曾经也是夏天,在那栋房子里,大夫曾告诉我初孕的讯息,我和丈夫,一路从那巷子里走出来,回家,心里有万千句话……孩子出生,孩子在那小小的婴儿磅秤上愈秤愈大,终于大到快有父母高了…â€?/p>

  而医院,此刻是废墟,我想到那湮远的生老病死…â€?/p>

  忽然,我低下头来,不得了,我发现了一些被工人拆散的木雕了,我趴在地上仔细一看,禁不住怦然心动,这样美丽!一幅松鼠葡萄,当下连忙抱了一堆回家。等天色薄暮了,才把训练尚未有素而脸皮犹薄的丈夫拉来,第二次的行动内容是拔了一些黄金葛,并且扛了一些乡下人坐的那种条凳,浩浩荡荡而归ã€?/p>

  那种旧式的连绵的木雕有些破裂,我们用强力胶胶好,挂在前廊,又另外花四十元买了在旧料行草丛里翻出来的一块棕色的屋角瓦,也挂在墙上,兴致一时弄得愈来愈高,把别人送的一些极漂亮的装潢参考书都傲气十足的一起推开,那种书看来是人为占地两英亩的房子设计的,跟我们没有关系,我对自己愈来愈有自信了ã€?/p>

  我又在邻巷看中了一个陶瓮,想去"éª?来ã€?/p>

  我走到那家人门口,向那老太婆买了一盆一百块钱的植物,她是个"业余园艺å®?,常在些破桶烂缸里种些乱七八糟的花草,偶然也有人跟她买,她的要价不便宜,但我毫不犹豫的付了钱,然后假装漫不经心的指着陶瓮说:

  "把那个附送给我好不好ï¼?

  "哦,从前做酒的,好多年不做了,你要就拿去吧!"

  我高兴的快要笑出来,牛刀小试,原来我也如此善诈,她以为我是嫌盆栽的花盆太小,要移植到陶瓮里去。那老太婆向来很计较,如果让她知道我爱上那只陶瓮,她非猛敲一记不可ã€?/p>

  陶瓮虽然只有尺许高容量却惊人,过年的时候,我把向推车乡下人买来的大白菜和萝卜全塞进去,隐隐觉得有一种沉坠坠喜孜孜的北方农家地窖子里的年景ã€?/p>

  过年的时候存放阳明山橘子的是一口小水缸,那缸也是捡来的,巷了里拆违章建筑的时候,原主人不要的。缸平日放我想看而一时来不及看的报纸ã€?/p>

  我们在桶店里买了两个木桶,上面还有竹制的箍子,大的那只装米,小的那只装糖,我用茶褐色的桶子的杉木料涂得旧兮兮的,放在厨房里ã€?/p>

  婆婆有一只黑箱子,又老又笨,四面包着铁角,婆婆说要丢掉,我却喜欢它那副笨样子,要了来,当起成室的茶几。箱子里面是一家人的小箱子,我一直迷信着"每个孩子都是伴着一只小箱子长大çš?,一只蝉壳,一张蝴蝶书笺,一个茧,一块石头,那样琐琐碎碎的一只小盒子的牵挂。然后,人长大了,盒子也大了,一口锅,一根针,一张书桌,一面容过二个人三个人四个人的镜子……有一天才发现箱子大成了房子,男孩女孩大成了男人女人,那个盒子就是家了ã€?/p>

  我曾在彰化买过五个磬,由大到小一路排下去,现在也拿来放在书架上,每次累了,我就依次去敲一下,一时竟有点"古木无人径,深山何处é’?的错觉ã€?/p>

  我一直没发现玩房子竟是这么好玩的,不知道别人看来,像不像在办"家家é…??原来不搞壁纸,不搞地毯也是可以室内设计ã€?/p>

  我第一次一个人到澎湖去的时候,曾惊讶的站在一家小店门口ã€?/p>

  "那是什么?"

  "鲸鱼的脊椎骨,另外那个像长刀的是鲸鱼的肋骨ã€?

  "怎么会有鲸鱼的骨头的ï¼?

  "有一条鲸鱼,冲到岸上来,不知怎么死了,后来海水冲刷了不知多少年,只剩下白骨了,有人发现,捡了来,放在这里卖,要是刚死的鲸鱼,骨头里全是油,那里能碰!"

  "脊椎骨一截多少钱ï¼?

  "大的一截六百ã€?

  我买了个最大的来,那样巨大的脊椎节,分三个方向放射开来,有些生物是死得只剩骨头也还是很尊严高贵的ã€?/p>

  我第二次去澎湖的时候,在市场里转来转去,居然看到了一截致密的竹根牛轭,喜欢得不得了,我一向以为只有木料才可以做轭,没想到澎湖的牛拉竹轭ã€?/p>

  "你买这个干什么?"

  虽然我也跟别人一样付一百八十元,可是老板非常不以为然。我想告诉他,有一本书,叫《圣经》,其中马太福音里有一段是这样说的ï¼?/p>

  "你们应当负我的轭,学我的样式ã€?

  我又想说ï¼?/p>

  "负轭犁田的,岂只是牛,我们也得各自负起轭来,低着头,慢慢的走一段艰辛悠长的路ã€?

  但我什么也没有说,只一路接受些并无恶意的怪笑,把那幅轭和丈夫两人背回台北来ã€?/p>

  对于摆设品,我喜欢诗ä¸?无一字无来历"的办法,也就是说,我喜欢有故事有出身的东西ã€?/p>

  而现在,鱼骨在客厅茶几上,像一座有宗教意味的香炉。轭在高墙上挂着,像一æž?受苦者的图腾"ã€?/p>

  床头悬的是一幅箩筛,因为孔多,台湾人结婚时用它预兆百子千孙。我们当然不想百子千孙,只想二子四孙,所以给筛子找了ä¸?象征意义",筛子也可以表示"精神绵延",不过,这些都无关紧要,基本上我是从普通艺术的观点来惊看筛子的美感。筛子里放了两根路过新墨西哥州买的风干红玉米和杂鱼玉米,两根印第安人种的玉米,怎么会跑到中国人编的箩筛里来?也只能说是缘分吧!人跟物的聚散,或者物跟物的聚散,除了用缘分,你又能用什么解释呢ï¼?/p>

  除了这些,还有一种东西,我魂思梦思,却弄不到手,那就是石磨,太重了,没有缘,只好算了ã€?/p>

  丈夫途经中部乡下买了二把秫秸扫把,算是对此番天翻地覆的整屋事件(作业的确从天花板弄到地板)的唯一贡献。我把它分别钉在墙上,权且当作画。帚加女就是"å¦?,想到自己做了半生的执帚人,心里渐了浮起一段话,托人去问台静农先生可不可以写,台先生也答应了,那段话是这样的:"杜康以秫造酒,余则制帚,(指秸扫为取秫造酒后的余物)酒令天下独,帚令一古清,吾欲倾东海洗乾坤,以天下为一洒扫也ã€?

  我时而对壁发呆,不知怎么搞的,有时竟觉得台先生的书法已经悬在那里了,甚至,连我一直想在卧房门口挂çš?有巢"和厨房里æŒ?燧人"斗方,也恍惚一并写好悬在那里了--,虽然我还迟迟没去拜望书法家ã€?/p>

  九月开学,我室内设计的狂热慢慢冷了,但我一直记得,那个暑假我玩房子玩得真愉快ã€?/p>

  张晓风短篇散æ–?/p>

  那部车子

  朋友跟我抢付车票,在兰屿的公车上ã€?/p>

  "没关系啦ï¼?车掌是江浙口音,一个大男人ï¼?这老师有钱的啦,我知道的ã€?

  这种车掌,真是把å…?è½?了如æŒ?æŽ?ã€?/p>

  车子在环岛公路上跑着--不,正确一点说,应该是跳着ï¼?-忽然,我看到大路边停着一辆车ã€?/p>

  "怎么?怎么那里也有一辆,咦,是公路局的车,你不是说兰屿就这一辆车吗?"

  "噢!"朋友说,"那是从前的一辆,从前他们搞来这么一辆报废车,嘿,兰屿这种路哪里容得下它,一天到晚抛锚,到后来算算得不偿失,干脆再花了一百多万买了这辆全新的巴士ã€?

  "这是什么坏习惯--把些无德无能的人全往离岛送,连车,也是把坏的往这里推,还是兰屿的路厉害,它哽是拒绝了这种车ã€?

  "其实,越是离岛越要好东西ã€?朋友幽幽的说ã€?/p>

  车过机场,有一位漂亮的小姐上来ã€?/p>

  "今天不开飞机对不对?"车长一副先见之明的样子ã€?/p>

  "今天不开ã€?

  "哼,我早就告诉你了ã€?忽然地又转过去问另一个乘客,"又来钓鱼啦!"

  "又来了!"

  真要命,他竟无所不知ã€?/p>

  这位司机也是山地人,台湾来的ã€?/p>

  他正开着车,忽然猛地急刹车,大家听到一声凄惨的猫叫ã€?/p>

  "唉呀,压死一只猫了!"乘客吓得心抽起来ã€?/p>

  "哈,哈!"司机大笑ã€?/p>

  那里有什么猫?原来是司机先生学口技。那刹车,也是骗人的ã€?/p>

  大概是开车太无聊了,所以他会想出这种娱人娱已的招数,这样的司机不知该记过还是该记功ã€?/p>

  "从前更绝ï¼?朋友说,"司机到了站懒得开车门,对乘客说:'喂,爬窗户进来嘛ï¼?乘客居然也爬了ã€?

  早班的公车开出来的时候,司机背后一只桶,桶里一袋袋豆腐,每袋二十四元,他居然一路走一路做生意ã€?/p>

  每到一站,总有人来买豆腐ã€?/p>

  不在站上也有人买,彼此默契好极了。司机一按喇叭,穿着蓝灰军衣的海防部队就有人跑出来,一手交钱,一手交货ã€?/p>

  除了卖豆腐,他也卖槟榔ã€?/p>

  "槟榔也是狠重要的ï¼?他一本正经的说,仿佛在从事一件了不起的救人事业ã€?/p>

  豆腐是一位湖北老乡做的,他每天做二十斤豆子ã€?/p>

  "也是拜师傅学的,"他说ï¼?只是想赚个烟酒钱ã€?

  他自称是å?阿兵å“?来的,以后娶了兰屿小å§?-跟车掌一样,就落了籍了,他在乡公所做事ã€?/p>

  "我那儿子ï¼?他眉飞色舞起来,"比我高哪,一百八十几公分,你没看过他们球队里打篮球打得最好的就是呀ï¼?

  车子忽然停下来,并且慢慢往后倒退ã€?/p>

  "干什么?"

  "他看到海边那里有人要她搭车ã€?朋友说ã€?/p>

  海边?海边只有礁石,哪里有人?为什么他偏看得到ï¼?/p>

  那人一会功夫就跑上来了,后里还抱着海里摘上来的小树,听说叫海梅,可以剥了皮当枯枝摆设ã€?/p>

  那人一共砍了五棵,分两次抱上车ã€?/p>

  "等下补票ï¼?他弄好了海梅理直气壮的说ï¼?钱放在家里ã€?

  车长没有反对,说的也是,下海的人身上怎么方便带钱?后来他倒真的回家补了钱ã€?/p>

  "喂,喂!"我的朋友看到了他的兰屿朋友,站在路边。他示意司机慢点开。因为他有话要说ã€?/p>

  "你有没有继续看病ï¼?他把头伸出窗外,他是个爱管闲事的人ã€?/p>

  "有啦…â€?那人嗫嗫嚅嚅的说ã€?/p>

  "医生怎么说?"他死盯着不放ã€?/p>

  "医生说……病有些较好啦ã€?

  "不可以忘记看医生,要一直去ã€?唠唠叨叨的叮咛了一番ã€?/p>

  "好…â€?

  车子始终慢慢开,等他们说完话ã€?/p>

  "这些女人怎么不用买票ï¼?

  "她们是搭便车的ã€?

  "为什么她们可以搭便车ï¼?

  "因为她们是要到田里去种芋头的ã€?我不知道这能不能算一个免票的理由,但是看到那些女人高高兴兴的下了车,我也高兴起来,看她们在晨曦里走入青色的芋田,只觉得全世界谁都该让他们搭便车的ã€?/p>

  张晓风散文精é€?/p>

  她曾教过æˆ?/p>

  ——为纪念中国戏剧导师季曼瑰教授而作

  秋深了ã€?/p>

  后山的蛩吟在雨中渲染开来,台北在一片灯雾里,她已经不在这个城市里了ã€?/p>

  记忆似乎也是从雨夜开始的,那时她办了一个编剧班,我去听课;那时候是冬天,冰冷的雨整天落着,同学们渐渐都不来了,喧哗着雨声和车声的罗斯福路经常显得异样的凄凉,我忽然发现我不能逃课了,我不能使她一个人丢给空空的教室。我必须按时去上课ã€?/p>

  我常记得她提着百宝杂陈的皮包,吃力地爬上三楼,坐下来常是一阵咳嗽,冷天对她的气管非常不好,她咳嗽得很吃力,常常憋得透不过气,可是在下一阵咳嗽出现之前,她还是争取时间多讲几句书ã€?/p>

  不知道为什么,想起她的时候总是想起她提着皮包,佝着背踽踽行来的样子--仿佛己走了几千年,从老式的师道里走出来,从湮远的古剧场里走出来,又仿佛已走几万里地,并且涉过最荒凉的大漠,去教一个最懵懂的学生ã€?/p>

  也许是巧合,有一次我问文化学院戏剧系的学生对她有什么印象,他们也说常记得站在楼上教室里,看她缓缓地提着皮包走上山径的样子。她生平不喜欢照相,但她在我们心中的形象是鲜活的ã€?/p>

  那一年她为了纪念父母,设了一ä¸?李圣质先生夫人剧本奖",她把首奖颁给了我的第一个剧本《画》,她又勉励我们务必演出。在认识她以前,我从来不相信自己会投入舞台剧的工ä½?-我不相信我会那么傻,可是,毕竟我也傻了,一个人只有在被另一个傻瓜的精神震撼之后,才能可能成为新起的傻瓜ã€?/p>

  常有人问我为什么写舞台剧,我也许有很多理由,但最初的理由æ˜?我遇见了一个老师"。我不是一个有计划的人,我唯一做事的理由是ï¼?如果我喜欢那个人,我就跟他一起做"。在教书之余,在家务和孩子之余,在许多繁杂的事务之余,每年要完成一部戏是一件压得死人的工作,可是我仍然做了,我不能让她失望ã€?/p>

  在《画》之后,我们推出了《无比的爱》、《第五墙》、《武陵人》、《自烹》(仅在香港演出)、《和氏壁》和今年即将上演的《第三者》,合作的人如导演黄以功,舞台设计聂光炎,也都是她的学生ã€?/p>

  我还记得,去年八月,我写完《和氏壁》,半夜里叫了一部车到新店去叩她的门,当时我来不及誊录,就把原稿给呈她看。第二天一清早她的电话就来了,她鼓励我,称赞我,又嘱咐我好好筹演,听到她的电话,我感动不已,她一定是漏夜不眠赶着看的。现在回想起来不免内疚,是她太温厚的爱把我宠坏了吧,为什么我兴冲冲地去半夜叩门的时候就不曾想想她的年龄和她的身体呢?她那时候已经在病着吧?还是她活得太乐观太积极,使我们都忘了她的年龄和身体呢ï¼?/p>

  我曾应幼狮文艺之邀为她写一篇生平介绍和年表,有很长一段时间,我仔细观察她的生活,她吃得很少,(家里倒是常有点心),穿得也马虎,住宅和家具也只取简单实用,连计程车都不太坐。我记得我把写好的稿子给她看过,她只说:"写得太好äº?-我哪里有这么好?"接着她又说:"看了你的文章别人会误会我很孤单,其实我最爱热闹,亲戚朋友大家都来了我才喜欢呢ï¼?

  那是真的,她的独身生活过得平静、热闹而又温暖,她喜欢一切愉悦的东西,她像孩子。很少看见独身的女人那样爱小孩的,当然小孩也爱她,她只陪小孩玩,送他们巧克力,她跟小孩在一起的时候只是小孩,不是学者,不是教授,不是委员ã€?/p>

  有一夜,我在病房外碰见她所教过的两个女学生,说是女学生,其实已是孩子读大学的华发妈妈了,那还是她在大学毕业和进入研究所之间的一年,在广东培道中学所教的学生,算来已接近半世纪了。(李老师早年尝用英文写过一个剧本《半世纪》,内容系写一传教干终身奉献的故事,其实现在看看,她自己也是一个奉献了半世纪的传教士)我们一起坐在廊上聊天的时候,那太太掏出她儿子从台中写来的信,信上记挂着李老师,那大男孩说ï¼?除了爸妈,我最想念的就是她了ã€?--她就是这样一个被别人怀念,被别人爱的人ã€?/p>

  作为她的学生,有时不免想知道她的爱情,对于一个爱美、爱生命的人而言,很难想象她从来没有恋爱过,当然,谁也不好意思直截地问她,我因写年表之便稍微探索了一下,我问她:"你平生有没有什么人影响你最多的ï¼?

  "有,我的父亲,他那样为真理不退不让的态度给了我极大的影响,我的笔名雨初(李老先生的名字是李兆霖,字雨初,圣质则是家谱上的排名)就是为了纪念ä»?。除了长辈,我也指平辈,平辈之中有没有朋友是你所佩服而给了你终生的影响的ã€?她思索了一下说ï¼?有的,我有一个男同学,功课很好,不认识他以前我只喜欢玩,不大看得起用功的人,写作也只觉得单凭才气就可以,可是他劝导我,使我明白好好用功的重要,光凭才气是不行çš?-我至今还在用功,可以说是受他的影响ã€?

  作为一个女孩子、我很难相信一个女孩既折服于一个男孩而不爱他的,但我不知道那个书念得极好的男孩现今在哪里,他们有没有相爱过?我甚至不也问他叫什么名字。他们之间也许什么都没有开始,什么都没有发生--当然,我倒是宁可相信有一段美丽的故事被岁月遗落了ã€?/p>

  据她在培道教过的两个女学生说ï¼?倒也不是特别抱什么独身主义,只是没有碰到一个跟她一样好的人ã€?我觉得那说法是可信的,要找一个跟她一样有学养、有气度、有原则、有热度的人,质之今世,是太困难了。【张晓风散文10篇ã€?span>张晓风散æ–?0ç¯?/span>。多半的人总是有学问的人不肯办事,肯办事的没有学问,李老师的孤单何止在婚姻一端,她在提倡剧运的事上也是孤单的啊ï¼?/p>

  有一次,一位在香港导演舞台剧的江伟先生到台湾来拜见她,我带他去看她,她很高兴,送了他一套签名着名。江先生第二次来台的时候,她还请他吃了一顿饭。也许因为自己是台山人,跟华侨社会比较熟,所以只要听说海外演戏,她就非常快乐、非常兴奋,她有一件超凡的本领,就是在最无可图为的时候,仍然兴致勃勃的,仍然相信明天ã€?/p>

  我还记得那一次吃饭,她问我要上哪一家,我因为知道她一向俭省,(她因为俭省惯了,倒从来不觉得自己是在俭省了,所以你从来不会觉得她是一个在吃苦的人)所以建议她去云南人和园å?过桥é?,她难得胃口极好,一再鼓励我们再叫些东西,她说了一句很慈爱的话ï¼?放心叫吧,你们再吃,也不会把我吃穷,不吃,也不会让我富起来ã€?而今,时方一年,话犹在耳,老师却永远不再吃一口人间的烟火了,宴席一散,就一直散了ã€?/p>

  今秋我从国外回来,赶完了剧本,想去看她,曾问黄以功她能吃些什么,"她什么也不吃了,这三个月,我就送过一次木瓜,反正送她什么也不能吃了--"

  我想起她最后的一个戏《瑶池由梦》,汉武帝曾那样描写死亡ï¼?/p>

  你到如今还可以活在世上,行着、动着、走着、谈着、说着、笑着;能吃、能喝、能睡、能醒、又歌、又唱,享受五味,鉴赏五色,聆听五音,而她,却垫伏在那冰冷黑暗的泥土里,她那花容月貌,那慧心灵性……都……都……都

  心中黯然久之ã€?/p>

  李老师和我都是基督徒,都相信永生,她在极端的痛苦中,我们曾手握着手一起褥告,按理说是应该不在ä¹?æ­?çš?-可是我仍然悲痛,我深信一个相信永生的人从基本上来说是爱生命的,爱生命的人就不免为死别而凄怆ã€?/p>

  如果我们能爱什么人,如果我们要对谁说一句感恩的话,如果我们要送礼物给谁,就趁早吧!因为谁也不知道明天还能不能表达了ã€?/p>

  其实,我在八月初回国的时候,如果立刻去看她,她还是精神健旺的,但我却拼着命去赶一个新剧本《第三害》,赶完以后又漏夜誊抄,可是我还是跑输了,等我在回国二十天后把抄好的剧本带到病房的时候,她已进入病危期,她的两眼睁不开,她的声音必须伏在胸前才能听到,她再也不能张开眼睛看我的剧本了。子期一死,七弦去弹给谁听呢?但是我不会摔破我的琴,我的老师虽瞳了,众生中总有一位足以为我之师为我之友的,我虽不知那人在何处,但何妨抱着琴站在通衢大道上等待呢,舞台剧的艺术总有一天会被人接受的ã€?/p>

  年初,大家筹演老师的《瑶池仙梦》的时候,心中己有几分忧愁,聂光炎曾说ï¼?好好干吧,老人家就七十岁了,以后的精力如何就难说了,我们也许是最后一次替她效力了ã€?不料一语成谶,她果真在演《瑶池仙梦》三个月以后开刀,在七个月治。《瑶池仙梦》后来得到最佳演出的金鼎奖,其导演黄以功则得到最佳导演奖,我不知对一位终生不渝其志的戏剧家来说这种荣誉能增加她什么,但多少也表现社会给她的一点尊重ã€?/p>

  有一次,她开玩笑的对我说ï¼?/p>

  "我们广东有句话:'你要受气,就演戏ã€?"

  我不知她一生为了戏剧受了多少气,但我知道,即使在晚年,即使受了一辈子气,她仍是和乐的,安详的。甚至开刀以后,眼看是不治了,她却在计划什么时候出院,什么时候出国去为她的两个学生黄以功和牛川海安排可读的学校,寻找一笔深造的奖学金,她的遗志没有达到便撒手去了,以功和川海以后或者有机会深造,或者因恩师的谢世而不再有肯栽培他们的人,但无论如何,他们己自她得到最美的遗产,就是她的诚恳和关注ã€?/p>

  她在病床上躺了四个月,几上总有一本《圣经》,床前总有一个忠心不渝的管家阿美,她本名叫李美丹,也有六十了,是李老师邻村的族人,从抗战后一直跟从李老师到今,她是一个瘦小、大眼睛的、面容光洁的、整日身着玄色唐装而面带笑容的老式妇女,老师病笃的时候曾因她照料辛苦而要加她的钱,她黯然地说ï¼?谈什么钱呢?我已经服侍她一辈子了,我要钱做什么用呢?她已经到最后几天了,就是不给钱,我也会伺候的ã€?我对她有一种真诚的敬意ã€?/p>

  亚历山大大帝曾自谓:"我两手空空而来,两手空空而去ã€?但作为一个基督徒的她却可以把这句话改为:"我两手空空而来,但却带着两握盈盈的爱和希望回去,我在人间曾播下一些不朽是给了别人而依然存在的ã€?

  最后我愿将我的新剧《第三害》和它的演出,作为一束素菊,献于我所爱的老师灵前,曾有人赞美过我,曾有人底毁过我,唯有她,曾用智慧和爱心教导了我。她曾在前台和后台看我们的演出,而今,我深信她仍殷殷地从穹苍俯身看我们这一代的舞台ã€?/p>

  张晓风散文读后感

  孤意与深æƒ?/p>

  我和俞大纲老师的认识是颇为戏剧性的,那是八年以前,我去听他演讲,活动是季曼瑰老师办的,地点在中国话剧欣赏委员会,地方小,到会的人也少,大家听完了也就零零落落地散去了ã€?/p>

  但对我而言,那是个截然不同的晚上,也不管夜深了,我走上台去找他,连自我介绍都省了,就留在李老师那套破旧的椅子上继续向他请教ã€?/p>

  俞老师是一个谈起话来就没有时间观念的人,我们愈谈愈晚,后来他忽然问了一句:

  "你在什么学校?"

  "东吴--"

  "东吴有一个人ï¼?他很起劲地说ï¼?你去找她谈谈,她叫张晓风ã€?

  我一下愣住了,原来俞老师竟知道我而器重我,这么大年纪的人也会留心当代文学,我当时的心情简直兴奋得要轰然一声烧起来,可惜我不是那种深藏不露的人,我立刻就忍不住告诉他我就是张晓风ã€?/p>

  然后他告诉我他喜欢的我的散文集《地毯的那一端》,认为深得中国文学中的阴柔之美,我其实对自己早期的作品很羞于启齿,由于年轻和浮浅,我把许多好东西写得糟极了,但被俞老师在这种情形下无心地盛赞一番,仍使我窃喜不己。接着又谈了一些话,他忽然说:

  "白先勇你认识吗?"

  "认识ã€?那时候他刚好约我在他的晨钟出版社出书ã€?/p>

  "他的《游园惊梦》里有一点小错,"他很认真的说ï¼?吹腔,不等于昆曲,下回告诉他改过来ã€?

  我真的惊讶于他的细腻ã€?/p>

  后来,我就和其他年轻人一样,理直气壮的穿过怡太旅行社业务部而直趋他的办公室里聊起天来ã€?/p>

  "办公å®?设在馆前街,天晓得俞老师用什么时间办"正务",总之那间属于怡太旅行社的办公室,时而是戏剧研究所的教室,时而又似乎是振兴国剧委员地的兔费会议厅,有时是某个杂志的顾问室……总之,印象是满屋子全是人,有的人来晚了,到外面再搬张椅子将自己塞挤进来,有的人有事便径自先行离去,前前后后,川流不息,仿佛开着流水席,反正任何人都可以在这里做学术上的或艺术上的打尖ã€?/p>

  也许是缘于我的自入,我自己虽也多次从这类当面的和电话聊天中得到许多好处,但我却不赞成俞老师如此无日无夜的来者不拒。我固执的认为,不留下文字,其他都是不可信赖的,即使是嫡传弟子,复述自己言论的时候也难免有失实之处,这话不好直说,我只能间接催老师ã€?/p>

  "老师,您的平剧剧本应该抽点时间整理出来发表ã€?

  "我也是这样想呀ï¼?他无奈地叹了口气ï¼?我每次一想到发表,就觉得到处都是缺点,几乎想整个重新写过--可是,心里不免又想,唉,既然要花那么多功夫,不如干脆写一本新的…â€?

  "好啊,那就写一个新的!"

  "可是,想想旧的还没有修整好,何必又弄新的ï¼?

  唉,这真是可怕的循环。我常想,世间一流的人才往往由于求全心切反而没有写下什么,大概执着笔的,多半是二流以下的角色ã€?/p>

  老师去世后,我忍不住有几分生气,世间有些胡乱出版的人æ˜?造孽",但惜墨如金,竟至不立文字则对晚辈而言近乎"残忍",对"造孽"的人历史还有办法,不多久,他们的油墨污染便成陈迹,但不勤事写作的人连历史也对他们无可奈何。倒是一本《戏剧纵横谈》在编辑的半逼半催下以写随笔心情反而写出来了,算是不幸中的小幸ã€?/p>

  有一天和尉素秋先生淡起,她也和我持一样的看法,她说:"唉,每天看讣闻都有一些朋友是带着满肚子学问死çš?-可惜了ã€?

  老师在世时,我和他虽每有会意深契之处,但也有不少时候,老师坚持他的看法,我则坚持我的。如果老师今日复生,我第一件急于和他辩驳的事便是坚持他至少要写二部书,一部是关于戏剧理论,另一部则应该至少包括十个平剧剧本,他不应该只做我们这一代的老师,他应该做以后很多代年轻人的老师…â€?/p>

  可是老师已不在了,深夜里我打电话和谁争论去呢ï¼?/p>

  对于我的戏剧演出,老师的意见也甚多,不论是"灯光"ã€?表演"ã€?舞台设计"ã€?舞蹈"他都"有意è§?,事实上俞老师是个连对自己éƒ?有意è§?的人,他的可爱正在他çš?有意è§?。他的意见有的我同意,有的我不同意,但无论如何,我十分感动于每次演戏他必然来看的关切,而且还让怡太旅行社为我们的演出特别赞助一个广告ã€?/p>

  老师说对说错表情都极强烈,认为正确时,他会一叠声地说ï¼?å¯?-å¯?-å¯?-å¯?-…â€?

  每一个对字都说得清晰、缓慢、悠长,而且几乎等节拍,认为不正确时,他会嘿嘿而笑,摇头,说:"完全不对,完全不对…â€?

  令我惊讶的是老师完全不赞同比较文学,记得我第一次试着和他谈谈一位学者所写的关于元杂剧的悲剧观,他立刻拒绝了,并且说ï¼?/p>

  "晓风,你要知道,中国和西洋是完全不同的,完全不同的,一点相同的都没有!"

  "好,"我不服气ï¼?就算比出来的结果æ˜?一无可æ¯?,也是一种比较研究啊ï¼?

  可是老师不为所动,他仍坚持中国的戏就是中国的戏,没有比较的必要,也没有比较的可能ã€?/p>

  "举例而言ï¼?好多次以后我仍不死心ï¼?莎士比亚和中国的悲剧里在最严肃最正经的时候,却常常冒出一段科æµ?-而且,常常还是黄色的,这不是十分相似的吗ï¼?

  "那是因为观众都是新兴的小市民的缘故ã€?

  奇怪,老师肯承认它们相似,但他仍反对比较文学。后来,我发觉俞老师和其他年轻人在各方面的看法也每有不同,到头来各人还是保持了各人的看法,而师生,也仍然是师生ã€?/p>

  有一阵,报上猛骂一个人,简直像打落水狗,我打电话请教他的意见,其实è¯?请教"是太严肃了些,俞老师自己反正只是和人聊天(他真的聊一辈子天,很有深度而又很活泼的天),他绝口不提那人çš?äº?,却盛赞那人的文章,说:

  "自有白话文以来,能把旧的诗词套用得那么好,能把固有的东西用得那么高明,此人当数第一ï¼?

  "æ˜?才子之笔'对吗ï¼?

  "对,对,对ã€?

  他又赞美他取譬喻取得婉委贴切。放下电话,我感到什么很温暖的东西,我并不赞成老师说他是白话文的第一高手,但我喜欢他那种论事从宽的胸襟ã€?/p>

  我又提到一个骂那人的人ã€?/p>

  "我告诉你ï¼?他忽然说ï¼?大凡骂人的人,自己已经就受了影响了,骂人的人就是受影响最深的人ã€?

  我几乎被这种怪论吓了一跳,一时之间也分辨不出自己同不同意这种看法,但细细推想,也不是毫无道理。俞老师凡事愿意退一步想,所以海阔天空竟成为很自然的事了ã€?/p>

  最后一次见老师是在国军文艺中心,那晚演上本《白蛇传》,休息的时候才看到老师和师母原来也来了ã€?/p>

  师母穿一件枣红色的曳地长裙,衬着银发发亮,师母一向清丽绝俗,那晚看起来比平常更为出尘ã€?/p>

  不知为什么,我觉得老师脸色不好ã€?/p>

  "救风尘写了没ï¼?我趁机上前去催问老师ã€?/p>

  老师曾告诉我他极喜欢元杂剧《救风尘》,很想将之改编为平剧。其实这话说了也有好几年了ã€?

  "大家都说《救风尘》是喜剧ï¼?他曾感叹地说ï¼?实在是悲剧啊ï¼?

  几乎每隔一段时间,我总要提醒俞老师一æ¬?救风å°?的事,我自己极喜欢那个戏ã€?/p>

  "å”?-难啊--"

  俞老师的脸色真的很不好ã€?/p>

  "从前有位赵先生给我打è°?-打谱太重要了,后来赵先生死了,现在要写,难啊,平å‰?-"

  我心里不禁悲伤起来,作词的人失去了谱曲的人固然悲痛,但作词的人自己也不是永恒的啊ï¼?/p>

  "这戏写得好,"他把话题拉回《白蛇传》,"是田汉写的。后来的《海瑞罢官》也是他写的--就是给批斗了的那一本ã€?

  "明天我不来了ï¼?老师又说ã€?/p>

  "明天下半本比较好啊!"

  "这戏看了太多遍了ã€?老师说话中透露出显然的疲倦ã€?/p>

  我不再说什么ã€?/p>

  后来,就在报上看到老师的死。老师患先天性心脏肥大症多年,原来也就是随时可以撒手的,前不久他甚至在计程车上突然失去记忆,不知道回家的路。如果从这些方面来看,老师的心脏病突发倒是我们所可能预期的最幸福的死了ã€?/p>

  悲伤的是留下来的,师母,和一切承受过他关切和期望的年轻人,我们有多长的一段路要走啊!

  老师生前喜欢提及明代的一位女伶楚生,说她"孤意在眉,深情在ç?ï¼?孤意"å’?深情"原是矛盾的,却又很微妙地是一个艺术家必要的一种矛盾ã€?/p>

  老师死后我忽然觉得老师自己也是一个有å…?孤意"有其"深情"的人,他执着于一个绵邈温馨的中国,他的孤意是一个中国读书人对传统的悲痛的拥姿,而他的深情,使他容纳接受每一股昂扬冲激的生命,因而使自己更其波澜壮阔,浩瀚森森…â€?/p>

  张晓风经典散文集

  地毯的那一ç«?/p>

  德:

  从疾风中走回来,觉得自己像是被浮起来了。山上的草香得那样浓,让我想到,要不是有这样猛烈的风,恐怕空气都会给香得凝冻起来ï¼?/p>

  我昂首而行,黑暗中没有人能看见我的笑容。白色的芦荻在夜色中点染着凉意ã€?/p>

  这是深秋了,我们的日子在不知不觉中临近了。我遂觉得,我的心像一张新帆,其中每一个角落都被大风吹得那样饱满ã€?/p>

  星斗清而亮,每一颗都低低地俯下头来。溪水流着,把灯影和星光都流乱了。我忽然感到一种幸福,那种浑沌而又淘然的幸福。我从来没有这样亲切地感受到造物的宠çˆ?-真的,我们这样平庸,我总觉得幸福应该给予比我们更好的人ã€?/p>

  但这是真实的,第一张贺卡已经放在我的案上了。洒满了细碎精致的透明照片,灯光下展示着一个闪烁而又真实的梦境。画上的金钟摇荡,遥遥的传来美丽的回响。我仿佛能听见那悠扬的音韵,我仿佛能嗅到那沁人的玫瑰花香!而尤其让我神往的,是那几行可爱的祝词:"愿婚礼的记忆存至永远,愿你们的情爱与日俱增ã€?

  是的,德,永远在增进,永远在更新,永远没有一个边和底--六年了,我们护守着这份情谊,使它依然焕发,依然鲜洁,正如别人所说的,我们是何等幸运。每次回顾我们的交往,我就仿佛走进博物馆的长廊。其间每一处景物都意味着一段美丽的回忆。每一件。事都牵扯着一个动人的故事ã€?/p>

  那样久远的事了。刚认识你的那年才十七岁,一个多么容易错误的年纪!但是,我知道,我没有错。我生命中再没有一件决定比这项更正确了。前天,大伙儿一块吃饭,你笑着说:"我这个笨人,我这辈子只做了一件聪明的事ã€?你没有再说下去,妹妹却拍起手来,说:"我知道了ï¼?啊,德,我能够快乐的说,我也知道。因为你做的那件聪明事,我也做了ã€?/p>

  那时候,大学生活刚刚展开在我面前。台北的寒风让我每日思念南部的家。在那小小的阁楼里,我呵着手写蜡纸。在草木摇落的道路上,我独自骑车去上学。生活是那样黯淡,心情是那样沉重。在我的日记上有这样一句话ï¼?我担心,我会冻死在这小楼上ã€?而这时候,你来了,你那种毫无企冀的友谊四面环护着我,让我的心触及最温柔的阳光ã€?/p>

  我没有兄长,从小我也没有和男孩子同学过。但和你交往却是那样自然,和你谈话又是那样舒服。有时候,我想,如果我是男孩子多么好呢!我们可以一起去爬山,去泛舟。让小船在湖里任意飘荡,任意停泊,没有人会感到惊奇。好几年以后,我将这些想法告诉你,你微笑地注视着我:"那,我可不愿意,如果你真想做男孩子,我就做女孩ã€?而今,德,我没有变成男孩子,但我们可以去邀游,去做山和湖的梦,因为,我们将有更亲密的关系了。啊,想象中终生相爱相随该是多么美好ï¼?/p>

  那时候,我们穿着学校规定的卡其服。我新烫的头发又总是被风刮得乱蓬蓬的。想起来,我总不明白你为什么那样喜欢接近我。那年大考的时候,我蜷曲在沙发里念书。你跑来,热心地为我讲解英文文法。好心的房东为我们送来一盘卷,我慌乱极了,竟吃得洒了一裙子。你瞅着我说ï¼?你真像我妹妹,她和你一样大ã€?我窘得不知如何是好,只是一径低着头,假作抖那长长的裙幅ã€?/p>

  那些日子真是冷极了。每逢没有课的下午我总是留在小楼上,弹弹风琴,把一本拜尔琴谱都快翻烂了。有一天你对我说:"我常在楼下听你弹琴。你好像常弹那首甜蜜的家庭。怎样?在想家吗?"我很感激你的窃听,唯有你了解、关切我凄楚的心情。德,那个时候,当你独自听着的时候,你想些什么呢?你想到有一天我们会组织一个家庭吗?你想到我们要用一生的时间以心灵的手指合奏这首歌吗ï¼?/p>

  寒假过后,你把那叠泰戈尔诗集还给我。你指着其中一行请我看ï¼?如果你不能爱我,就请原谅我的痛苦吧!"我于是知道发生什么事了:我不希望这件事发生,我真的不希望。并非由于我厌恶你,而是因为我太珍重这份素净的友谊,反倒不希望有爱情去加深它的色彩ã€?/p>

  但我却乐于和你继续交往。你总是给我一种安全稳妥的感觉。从头起,我就付给你我全部的信任,只是,当时我心中总向往着那种传奇式的、惊心动魄的恋爱。并且喜欢那么一点点的悲剧气氛。为着这些可笑的理由,我耽延着没有接受你的奉献。我奇怪你为什么仍作那样固执的等待ã€?/p>

  你那些小小的关怀常令我感到。那年圣诞节你是来不易的几颗巧克力糖,全部拿来给我了。我爱吃笋豆里的笋子,唯有你注意到,并且耐心地为我挑出来。我常常不晓得照料自己,唯有你想到用自己的外?¡£æŠ«åœ¨æˆ‘身上(我至今不能忘记那?¡£æœçš„温暖,它在我心中象征了许多意义。)是你,敦促我读书。是你,容忍我偶发的气性。是你,仔细纠正我写作的错误。是你,教导我为人的道理。如果说,我像你的妹妹,那是因为你太像我大哥的缘故ã€?/p>

  后来,我们一起得到学校的工读金,分配给我们的是打扫教室的工作。每次你总强迫我放下扫帚,我便只好遥遥地站在教室的未端,看你奋力工作。在炎热的夏季里,你的汗水滴落在地上。我无言地站着,等你扫好了,我就去挥挥桌椅,并且帮你把它们排齐。每次,当我们目光偶然相遇的时候,总感到那样兴奋。我们是这样地彼此了解,我们合作的时候总是那样完美。我注意到你手上的硬茧,它们把那虚幻的字眼十分具体他说明了。我们就在那飞扬的尘影中完成了大学课ç¨?-我们的经济从来没有富裕过;我们的日子却从来没有贫乏过,我们活在梦里,活在诗里,活在无穷无尽的彩色希望里。记得有一次我提到玛格丽特公主在婚礼中说的一句话ï¼?世界上从来没有两个人像我们这样快乐过ã€?你毫不在意地说:"那是因为他们不认识我们的缘故ã€?我喜欢你的自豪,因为我也如此自豪着ã€?/p>

  我们终于毕业了,你在掌声中走到台上,代表全系领取毕业证书。我的掌声也夹在众人之中,但我知道你听到了。在那美好的六月清晨,我的眼中噙着欣喜的泪,我感到那样骄傲,我第一次分沾你的成功,你的光荣ã€?/p>

  "我在台上偷眼看你ï¼?你把系着彩带的文凭交给我ï¼?要不是中国风俗如此,我一走下台来就要把它送到你面前去的ã€?

  我接过它,心里垂着沉甸甸的喜悦。你站在我面前,高昂而谦和,刚毅而温柔,我忽然发现,我关心你的成功,远远超过我自己的ã€?/p>

  那一年,你在受军训。在那样忙碌的生活中,在那样辛苦的演习里,你 本文来自高è€?/a>资源ç½?

  下页更精彩:1 2 下一é¡?/a>
  上一篇:孤芳自赏的诗å?/a> 下一篇:具有童话般的网络经典语录__我奔跑得像是一个孩子,是一个望着天空会泪流满面的孩子

  相关文章推荐

  网友评论
  推荐内容